Výrobky

 

Kapsové filtry
 

 
   

Kapsové filtry - hrubý prach G3 - G4 
Na filtraci ve vzduchotechnických přístrojích a zařízeních všech druhů 
● Klimatizace v kancelářích, školách, laboratořích 
● Předfiltr před filtry na jemnou filtraci 
● předfiltry v lakovacích zařízeních
 

Kapsové filtry - jemný prach M5 - F9 
Na filtraci jemného prachu v klimatizačních a vzduchotechnických přístrojích 
a zařízeních všech typů 

● Kanceláře, nemocnice, výpočetní střediska 
● Farmacie, přesná mechanika a potravinářská výroba 
● předfiltry například před filtr proti aerosolům
 

Kapsové filtry řady V G3 - F9
Při vysokých požadavcích na životnost a provozní bezpečnost v klimatizační 
technice, např.. kanceláře, nemocnice, laboratoře, výpočetní střediska atd.. 
● Pro průmyslové použití při náročných provozních podmínkách, např.. lakovací 
linky u výrobců automobilů, ve farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu 
● předfiltry například před filtry proti aerosolům
 

Kapsové Ex-Protect G4 - F9 
Ve vzduchotechnických zařízeních - v  prostředí s nebezpečím 
výbuchu (směsi vzduchu a hořlavých plynů, par nebo mlh) 

Použitelné na ochranu před výbuchem plynu € x | | 2 G / | | A - | | C (X) 
● Použitelné v zóně 1 a 2 (DIN EN 1127-1) 
● Použitelné pro rozpouštědla skupiny výbušnosti II A až II C (X)
 


Kapsové BIOSTAT M5 - F9 
Na filtraci přívodního a cirkulujícího vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních 
pro kanceláře, jednací místnosti a výrobní provozy 
● Požadavky n a zvýšené hygienické nároky
● Požadavky na splnění VDI 6022 
● Při zvýšené vlhkosti vzduchu a náročných okolních podmínkách

 
 


Kapsové filtry řady GT-TP M5 - F9
Na filtraci přívodního a cirkulujícího vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních 
pro kanceláře, jednací místnosti a výrobní provozy 
● Požadavky na zvýšené hygienické nároky
● Požadavky na splnění VDI 6022 
● Při zvýšené vlhkosti vzduchu a náročných okolních podmínkách

 
   


Filtrační materiály - role, rohože
 

 
   


Filtrační materiál na hrubý prach G2 - G4
Na filtraci hrubého prachu ve vzduchotechnických zařízeních všech typů 
● Klimatizační a větrací zařízení 
● Jak předfiltry při velkém zatížení prachem v klimatizacích 
● Předfiltr přívodního vzduchu v lakovacích a sušících zařízeních

 


Filtrační materiál na jemný prach M5 - F6 
● Všeobecně při průmzslovém lakování (V300S, V400S) 
● Na koncovou filtraci přívodního vzduchu v lakovacích a 

stříkacích zařízeních (V500S, V560G, V600G, V5micron)

 


Filtrační materiál ze skelných vláken G2 - G4 
Paint-Stop (zelený) Na odlučování částic barvy ze vzduchu ve 
stříkacích provozech 

● V automobilovém průmyslu, výroba nábytku, oken, atd.

Dust-Stop (žlutý ): Na odlučování suchých prachů 

● V truhlářství, kovozpracujících podnicích atd..
 

 Vysokoteplotní rohože ze skelných vláken M5 
● Speciálně pro koncovou filtraci přívodního vzduchu v lakovacích a 
sušících zařízeních

 
   


Skládané / kazetové filtry

 
   


Filtrační vložky G4 - M5
● AL200 a UG300 jako vysokoteplotní stropní kazeta na jemný prach 
v lakovacích a sušících zařízeních
 
● SK100 a ZH120 na konečnou filtraci v lakovacích zařízeních s 
kazetovými upínacími systém
y

 


Rámečkové filtry G2 - F9 
Na předfiltraci a filtraci jemného prachu v klimatizačních a vzduchotechnických přístrojích 
a zařízeních všech typů 

● Klimatizační a lakovací zařízení

 


CompaPleat M5 - F9 
Na filtraci ve vzduchotechnických zařízeních všech druhů 
● Kanceláře, nemocnice, výpočetní střediska 
● Farmacie, přesná mechanika a potravinářská výroba 
● předfiltry například před filtry proti aerosolům 
● Velké objemové proudy, malé konstrukční výšky, použitelné při omezených 

prostorových poměrech, speciálně při kompaktních přístrojích

 


Kompaktní filtry F5 - F9 
Na filtraci ve vzduchotechnických zařízeních všech druhů 
● Kanceláře, nemocnice, výpočetní střediska 
● Farmacie, přesná mechanika a potravinářská výroba 
● předfiltry například před filtry proti aerosolům 
● Pro velké průtoky vzduchu při malé zástavbové hloubce s dlouhou životností

 


Kompaktní filtry Řada GT-K M5 - F9 
Na filtraci přívodního vzduchu 
● Plynovéí turbíny 
● Kompresory
● předfiltry například před filtry proti aerosolům 
● Pro velké průtoky vzduchu při malé zástavbové hloubce s dlouhou životností

 


Kompaktní filtry Řada GT-K H10 - H13 
Na koncovou filtraci přívodního vzduchu
● Plynové turbíny 
● Kompresory
● předfiltry například před filtry proti aerosolům 
● Pro velké průtoky vzduchu při malé zástavbové hloubce s dlouhou životností

 

 


Vysokoteplotní filtry řada GT-M M6 & F8 |
Filtrace přívodního vzduchu v sušících zařízeních lakovací a povrchové techniky 
● Filtrace horkého vzduchu a pro nejtěžší provozní podmínky v průmyslových 
větracích systémech 
● Filtrace přívodního vzduchu v sušících pecích a pecích v potravinářském a 
farmaceutickém průmyslu, jakož i v mikroelektronice 

 

 


Vysokoteplotní filtry M6 & F8 
● Filtrace přívodního vzduchu v sušících zařízeních lakovací a povrchové techniky 
● Filtrace horkého vzduchu a pro nejtěžší provozní podmínky v průmyslových 
větracích systémech 

● Filtrace přívodního vzduchu v sušících pecích a pecích v potravinářském a 
farmaceutickém průmyslu, jakož i v mikroelektronice 

 

 
   
 
   


Vysoceúčinné filtry H10 - H14
V čistých prostorech v oblasti 
● Výzkumu 
● Medicíny 
● Farmacie
● Elektrotechniky 
● Mikrotechnologie

 
   


Speciální filtry

 
   


SepaPaint 
● Odlučování barevné mlhy v lakovacích zařízeních a stříkacích provozech 
● Použitelné v kovozpracujícím a nábytkářském průmyslu, průmyslu umělých 
hmot a automobilovém průmyslu, jakož i v potravinářském průmyslu 
● Jako předfiltry před odlučovače barevné mlhy "Paint-Stop" na prodloužení životnosti 
● U výrobků, jako jsou např.. základní barvy, nátěrové tmely, 2K laky, polyestery, vosky, 
dehet, lepidla, teflon, polyuretan, silikon, čokoláda

 


Vzduchová filtrační patrona GT-P F8 & F9 
Tato vzduchová filtrační vložka je určena pro filtraci v plynové turbíně

 


Vzduchová filtrační patrona GT-PC F7; F9 & H10
Tato vzduchová filtrační vložka je určena pro filtraci v plynové turbíně

 


Patrony s aktivním uhlím 
Pro čištění přívodního, odpadního a cirkulujícího vzduchu od škodlivých plynů, par 
a špatných zápachů v 

● Velkých kuchyních, zasedacích místnostech, muzeích 
● Nemocnicích, laboratořích, počítačových místnostech 
● Chemickém průmyslu, lakovnách, na letištích , čerpacích stanicích, parkovištích

 


Košíkové filtry F6 - F9 
Na filtraci jemného prachu v klimatizačních a vzduchotechnických přístrojích a zařízeních 
všech typů 

● Kanceláře, nemocnice, výpočetní střediska 
● Farmacie, přesná mechanika a potravinářská výroba 
● předfiltry například před filtr proti aerosolům

 


Odvinovaci filtry G3
● Na odlučování velkých částic prachu ve vzduchotechnických zařízeních

 


Speciální / zvláštní filtry 
● Filtry pro nejrozličnější oblasti klimatizační a větrací techniky, techniky lakování a 
sušení, jakož i pro oblast použití plynových turbín a kompresorů

 
   


Příslušenství

 
 

 


Úkládací rámy 
● Nová konstrukce a přestavba vzduchotechnických zařízení různých rozměrů. Pro 
použití při náročných provozních podmínkách, např.. v automobilovém průmyslu, jakož 
i klimatizačním a větracím průmyslu 

● Rychlá a jednoduchá manipulace pomocí uzávěru s napínací pružinou


 

Kontakt

Filter-cz s.r.o.

office@filter-cz.cz

U Kolory 302
463 12
Liberec

TELEFON: 00420 485 130 386
FAX: 00420 485 130 388

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode